• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Điều kiện đầu tư kinh doanh

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

Tải về Nghị định 118/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 118/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/12/2015   Số công báo: Từ số 1163 đến số 1164
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Phải ký quỹ 1% đối với vốn đầu tư của dự án trên 1000 tỷ đồng.

Căn cứ Luật Đầu tư 2014; Luật Doanh nghiệp 2014, ngày 12/11/2015, TTCP đã ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư.

Một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 118 này như sau:

Tại điều 27 Nghị định 118 đã làm rõ mức ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ trường hợp trúng đấu thầu thực hiện dự án; được giao đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Theo đó, mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án, cụ thể như sau:

+ 3% đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng;

+ 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng;

+ 1% đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Riêng đối với những dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất và dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, tại địa bàn đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, sẽ được giảm lần lượt 25% và 50% tiền ký quỹ.

Số tiền ký quỹ này được hoàn trả 50% tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các Giấy phép, chấp thuận khác theo quy định; số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh sẽ được hoàn tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định.

Mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 01 mã số duy nhất; mã số này bao gồm 10 chữ số, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, không được cấp cho dự án khác, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp pháp luật quy định thanh phần hồ sơ thực hiện TTHC phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng dự án đầu tư, nhưng dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì nhà đầu tư không phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ban hành kèm theo Nghị định 118 này là Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa ban ưu đãi đầu tư.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2015, và thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Đồng thời bãi bỏ các quy định về Danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP; Danh mục địa bàn ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn ưu đãi tiền thuê đất tại  Nghị định 218/2015” khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 118/2015/NĐ-CP

10.247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
281054