• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Kiểm lâm

 

Nghị định 119/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

Tải về Nghị định 119/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/2006   Số công báo: Từ số 61 đến số 62
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, ngày 16/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.

Nghị định 119/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành quy định tại chương VI của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 về hệ thống tổ chức; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của công chức kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn và cộng tác viên kiểm lâm; các điều kiện bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm; quan hệ phối hợp giữa Kiểm lâm với các tổ chức có liên quan; quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Kiểm lâm.

Trong đó, Cục Kiểm lâm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng, bộ máy giúp việc Cục trưởng; các đơn vị Kiểm lâm bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cục Kiểm lâm giữ nhiệm vụ Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi cả nước; Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong cả nước; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm…

Ngoài ra, Nghị định 119/2006/NĐ-CP còn quy định chi tiết về Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm.

Nghị định 119/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2006.

Từ khóa: Nghị định 119/2006/NĐ-CP

6.296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14739