• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thú y


 

Nghị định 119/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 33/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thú y

Tải về Nghị định 119/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2008   Số công báo: Từ số 632 đến số 633
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 33/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thú y.

Nghị định 119/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 33/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thú y có 04 sửa đổi chính:

Thứ nhất là những sửa đổi về khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn bao gồm việc vân chuyển lưu thông trong nước; nhập khẩu, tạm nhập tái xuất...

Thứ hai là những sửa đổi, bổ sung điều khoản về khai báo kiểm dịch động vật sản phẩm động vật dưới nước và lưỡng cư ,bao gồm vận chuyển, lưu thông trong nước động vật, sản phẩn động vật trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch, chủ hàng phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch theo mẫu củacơ quan thú y cấp tỉnh; khi nhập khẩu, tạm nhập tái suất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu...

Thứ ba là sủa đổi, bổ sung điều khoản về việc đăng ký lưu hành thuốc thu y, chế phẩm sinh học.

Cuối cùng, Nghị định 119/2008/NĐ-CP trong thời gian bốn mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả.

Nghị định 119/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2008.

Từ khóa: Nghị định 119/2008/NĐ-CP

497

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
82194