• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/09/2018   Số công báo: Từ số 937 đến số 938
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia 2016 - 2020.

 

Theo đó, quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP được áp dụng đối với các dự án đáp ứng 3 tiêu chí sau đây:

  • Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

  • Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp;

  • Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền.

Nghị định 120/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/9/2018.

Từ khóa: Nghị định 120/2018/NĐ-CP

904

Thành viên
Đăng nhập bằng Google