• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất

 

Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tải về Nghị định 127/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/08/2007   Số công báo: Từ số 574 đến số 575
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Các tiêu chuẩn được rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn đã được ban hành từ tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia.

Đồng thời cũng diễn ra sự chuyển đổi từ tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nhằm tạo lòng tin nơi người sử dụng đối với sản phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được đóng dấu hợp quy. Lúc này chất lượng sản phẩm được chứng nhận đạt được những tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định.

Nghị định 127/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/09/2007.

Từ khóa: Nghị định 127/2007/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
54148