• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật dầu khí

 

Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Tải về Nghị định 13/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/02/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/02/2011   Số công báo: Từ số 103 đến số 104
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Dầu khí 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008, ngày 11/02/2011, Chính phủ đã ban hanfhb Nghị định 13/2011/NĐ-CP an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Nội dung của nghị định này quy định về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền kể cả các đảo, phạm vi cảng biển, sông, ngòi nhưng không bao gồm các công trình dầu khí ngoài khơi để đảm bảo an toàn cho con người, xã hội, môi trường và tài sản.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Phân loại các công trình dầu khí

Tổ chức, cá nhân được xác định khoảng cách an toàn đối với các công trình dầu khí theo phân loại sau đây:

-       Phân loại kho;

-       Phân cấp kho;

-       Phân cấp cảng xuất nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí;

-       Phân loại đường ống;

-       Phân cấp đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí: đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép;

-       Phân cấp đường ống vận chuyển DM&SPDM: đường ống vận chuyển DM&SPDM được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép;

-       Phân loại các trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí;

-       Phân loại nhà máy chế biến/xử lý khí;

-       Phân loại nhà máy lọc hóa dầu.

Nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các công trình tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về an toàn được quy định tại Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí ban hành theo quyết định 41/1999/QĐ-TTg.

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các hoạt động phải thiết lập khoảng cách an toàn và các hình thức phổ biến công khai các quy định về bảo vệ an toàn để các tổ chức, cá nhân nhận biết, chấp hành.

Bên cạnh đó, cũng phải lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro để làm cơ sở xác định khoảng cách an toàn và trình Bộ Công thương xem xét, chấp thuận kết quả đánh giá rủi ro và xác định khoảng cách an toàn của các công trình này.

Biên pháp bảo vệ các công trình dầu khí:

Nghị định 13/2011 quy định các biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí, theo đó thực hiện:

+ Công tác phòng chống cháy nổ;

+ Các biện pháp kỹ thuật tăng cường an toàn đối với các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc đánh giá rủi ro các công trình dầu khí;

+ Quy định về thiết kế các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc thi công xây lắp các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí;

Các hoạt động bị nghiêm cấm trong khoảng cách an toàn các công trình dầu khí

Trong phạm vi khoảng cách an toàn của các công trình dầu khí, nghiêm cấm các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và sự an toàn của các công trình dầu khí bao gồm:

+ Các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún.

+ Trồng cây.

+ Thải các chất ăn mòn.

+ Tổ chức hội họp đông người, các hoạt động tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

+ Neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, đánh bắt thủy hải sản,..

Nghị định 13/2011 cũng ban hành kèm theo quy định khoảng cách an toàn đối với các Công trình Dầu khí. Tổ chức, cá nhân xác định khoảng an toàn đối với khu vực nhà máy chế biến, nhà máy lọc - hóa dầu là 30m tính từ chân kè taluy; khu vực không có kè taluy được tính từ chân hàng rào.

Nghị định 13/2011/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2011, thay thế các Nghị định 10/CP; Nghị định 47/1999/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 13/2011/NĐ-CP

4.301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118681