• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều lệ sáng kiến


 

Nghị định 13/2012/NĐ-CP về Điều lệ Sáng kiến

Tải về Nghị định 13/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/03/2012   Số công báo: Từ số 261 đến số 262
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2012/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến.

Theo đó, Điều lệ Sáng kiến được ban hành tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP bao gồm những nội dung chính như: điều kiện, cách thức yêu cầu và  hội đồng xét công nhận sáng kiến; Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu cũng như các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến.

Ngoài ra, Điều lệ Sáng kiến có quy định về nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, xác định tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến cũng như Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị định 13/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/04/2012. 

Từ khóa: Nghị định 13/2012/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135584