• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Tải về Nghị định 13/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/03/2014   Số công báo: Từ số 303 đến số 304
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nghị định số 13/2014 quy định chi tiết thi hành: Điều 17, Khoản 3 Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Khoản 4 Điều 29, Khoản 4 Điều 30 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thẩm quyền quy định mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, Nghị định số 13/2014 hướng dẫn rõ thẩm quyền triệu tập những đối tượng là cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Bên cạnh đó, Nghị định số 13/2014 cũng quy định Cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm: Học viện Quốc phòng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1; Học viện Chính trị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2; Trường quân sự cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3; Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4; Trường chính trị cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, Nghị định số 13/2014 có quy định mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.Tại Nghị định số 13/2014 hướng dẫn về trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; thời gian, lộ trình hoàn thành; Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh, và hướng dẫn chi nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh.

Nghị định số 13/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2014.

Từ khóa: Nghị định 13/2014/NĐ-CP

14.937

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
221906