• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chế độ tiền lương đối với cán bộ công viên chức

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân

Tải về Nghị định 14/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/03/2012   Số công báo: Từ số 263 đến số 264
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,3 (tăng 0,05 so với quy định cũ) và Các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,15 đến 1,0 (quy định cũ: từ 0,30 đến 0,90).

Bên cạnh đó, Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể là cho phép nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng thay cho quy định "trước tối đa 12 tháng" trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP giúp tăng cường quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 14/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2012.

Từ khóa: Nghị định 14/2012/NĐ-CP

4.265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135816