• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Họ hụi biêu phường

 

Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Tải về Nghị định 144/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 144/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/12/2006   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Dân sự   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.

Nghị định này quy định về hình thức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ), quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia họ.

Đối với hoạt động họ không lãi, theo quy định tại Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì các thành viên có nghĩa vụ góp phần họ theo thỏa thuận cho chủ họ trong trường hợp có chủ họ hoặc cho thành viên được lĩnh họ; bồi thường thiệt hại cho những người tham gia họ, nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại; các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. 

Đối với hoạt động họ có lãi, những người tham gia chơi họ có nghĩa vụ “góp phần họ; trả lãi cho các thành viên khác khi được lĩnh họ; bồi thường thiệt hại cho những người tham gia họ nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây thiệt hại; các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận” khi tham gia họ đầu thảo và thêm nghĩa vụ “trả khoản hoa hồng cho chủ họ” nếu tham gia họ hưởng hoa hồng .

Khi người tham gia chơi họ - dù ở hình thức nào - nếu đảm bảo các nghĩa vụ của mình cũng đều được Nhà nước bảo hộ những quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, Chính phủ nghiêm cấm việc tổ chức họ để cho vay nặng lãi, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm hoặc các hành vi trái pháp luật khác để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2006

Từ khóa: Nghị định 144/2006/NĐ-CP

14.116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15679