• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Công trình xây dựng

 

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tải về Nghị định 15/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/02/2013   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Nội dung Nghị định này quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng.

Nghị định 15/2013 gồm 8 chương, 48 điều và 1 phụ lục phân loại công trình xây dựng, bao gồm các nội dung chính sau: 

+ Quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

+ Quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng;

+ Quy định về bảo hành công trình xây dựng.

+ Một số điểm nổi bật của nghị định này là mở rộng chức năng cho các cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Sở Xây dựng) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và có những quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2013.

Từ khóa: Nghị định 15/2013/NĐ-CP

8.616

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
170675