• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Tải về Nghị định 151/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 151/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/10/2007   Số công báo: Từ số 735 đến số 736
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nghị định 151/2007/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Theo đó, tổ hợp tác được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc sau: Tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi; Biểu quyết theo đa số và tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên.

Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự nguyện tham gia và tán thành các nội dung của hợp đồng hợp tác đều có thể trở thành tổ viên tổ hợp tác. Một cá nhân có thể là thành viên của nhiều tổ hợp tác.

Khi trở thành tổ viên, cá nhân có quyền quyền ngang nhau trong việc tham gia quyết định các công việc của tổ hợp tác, không phụ thuộc vào mức độ đóng góp tài sản của mỗi tổ viên; Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác theo thoả thuận; Thực hiện việc kiểm tra hoạt động của tổ hợp tác; Ra khỏi tổ hợp tác theo các điều kiện đã thoả thuận và các quyền khác theo thoả thuận trong hợp đồng hợp tác không trái với quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, tổ hợp tác tự quyết định việc họp toàn thể tổ viên một năm một lần hay nhiều lần. Đồng thời, tổ trưởng tổ hợp tác triệu tập họp tổ bất thường khi: Có phát sinh vướng mắc cần thiết phải họp tổ để giải quyết hay có yêu cầu của đa số tổ viên hoặc đa số thành viên ban điều hành.

Nghị định 151/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2007.

Từ khóa: Nghị định 151/2007/NĐ-CP

6.385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
56495