• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Giao dịch bảo đảm

 

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Tải về Nghị định 163/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/01/2007   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Lĩnh vực: Dân sự   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH11, ngày 29/12/2006,  Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm do Chính Phủ ban hành ngày 22 tháng 02 năm 2012.

Nội dung chính của Nghị định là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Theo đó:

- Sửa đổi khoản 1 và khoản 9 Điều 3 Nghị định 163/2006 về khái niệm bên bảo đảm và giấy tờ có giá; 

- Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4 về khái niệm tài sản bảo đảm và phạm vi tài sản hình thành trong tương lai; 

- Bổ sung Điều 7a về thông báo việc thế chấp phương tiện giao thông cơ giới;

- Sửa đổi bổ sung Điều 8 về Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai;

- Bổ sung Điều 20a về Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp;

- Sửa đổi Điều 21 về tài sản thế chấp đang bị cầm giữ;

- Sửa đổi Điều 47 về xử lý tài sản của bên bảo lãnh;

- Bổ sung Điều 64 về bán tài sản bảo đảm và Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm cũng như sửa đổi bổ sung các điều khoản khác như: bổ sung khoản 4 Điều 12;  sửa đổi khoản 3 Điều 14; sửa đổi khoản 3 Điều 19; bổ sung khoản 5 Điều 22; bổ sung khoản 3 Điều 27; sửa đổi khoản 4 và bổ sung khoản 6 Điều 58; sửa đổi khoản 1 Điều 61; bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 68.

Nghị định 11/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/04/2012.

Từ khóa: Nghị định 163/2006/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16240