• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chế độ tiền lương đối với cán bộ công viên chức

 

Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về Nghị định 17/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2013   Số công báo: Từ số 129 đến số 130
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/02/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, Nghị định 17/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP bốn điểm như sau:

Thứ nhất, nghị định 17/2013 đã nâng mức tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm từ không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị (ở quy định cũ) thành 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, nghị định 17/2013 bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước”.

Thứ ba,  nghị định 17/2013 sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước”.

Thứ 4, nghị định 17/2013 bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6 “Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân”.

Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2013.

Từ khóa: Nghị định 17/2013/NĐ-CP

8.877

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
172938