• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Nghị định 20/2001/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư

Tải về Nghị định 20/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2001   Số công báo: Số 23
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/05/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2001/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Theo Nghị định 20/2001/NĐ-CP thủ tục bổ nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư bao gồm việc xét công nhận các chức danh này và việc bổ nhiệm vào các ngạch giáo sư và phó giáo sư. Thủ tục miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư bao gồm việc xét tước bỏ các chức danh này và việc miễn nhiệm khỏi các ngạch giáo sư và phó giáo sư tương ứng.

Nội dung Nghị định 20/2001/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn của các chức danh giáo sư và phó giáo sư; hội đồng chức danh giáo sư nhà nước; thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư; khiếu nại, tố cáo.

Từ khóa: Nghị định 20/2001/NĐ-CP

813

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47749