• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tải về Nghị định 20/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/04/2016   Số công báo: Từ số 283 đến số 284
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Chính phủ ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính ngày 30/3/2016.

Nghị định 20/2016/NĐ-CP được áp dụng cho các đối tượng sau:

- Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Cơ quan quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP gồm thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối tượng, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, cơ quan xử phạt…), thông tin về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (hoãn thi hành, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành quyết định xử phạt, giảm, miễn tiền phạt, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt…) hay thông tin về áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (lý do áp dụng biện pháp, thời hạn áp dụng, thời điểm chấm dứt, chấp hành xong quyết định xử phạt…).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sẽ được kết nối với:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin gốc về công dân.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản để sử dụng thông tin cơ bản về doanh nghiệp.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để sử dụng thông tin của văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2016.

Từ khóa: Nghị định 20/2016/NĐ-CP

4.545

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307664