• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


Văn bản pháp luật về Khai thác khoáng sản

 

Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về Nghị định 203/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó Nghị định 203 quy định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp  tỉnh công bố và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định theo nhóm, loại khoáng sản có giá trị từ 1% đến 5%. Mỗi loại khoáng sản trong một khu vực khai thác chỉ áp dụng một mức giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trường hợp trong một khu vực, sản phẩm sau khai thác có nhiều loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, áp dụng giá trị trung bình các mức giá. Đối với khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế do không còn phù hợp, Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá; Sở Tài chính thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó Nghị định 203 còn ban hành kèm theo Phụ lục 1 mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Phụ lục 2 gồm Bảng tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, văn bản đề nghị điều chỉnh số lần nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và số tiền phải nộp từng lần.

Nghị định 203/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014.

Từ khóa: Nghị định 203/2013/NĐ-CP

3.450

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
214778