• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Chế độ tiền lương tiền thưởng

 

Nghị định 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Tải về Nghị định 207/2004/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 207/2004/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/12/2004   Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/12/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

Nghị định 206/2004/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

Theo đó, tiền lương và phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc được trả căn cứ vào việc thực hiện lợi nhuận và năng suất lao động của công ty theo nguyên tắc: lợi nhuận và năng suất lao động tăng thì tiền lương, phụ cấp tăng; lợi nhuận và năng suất lao động giảm thì tiền lương, phụ cấp giảm, nhưng thấp nhất bằng mức lương tính trên cơ sở hệ số lương theo hạng công ty, phụ cấp lương (nếu có) và mức lương tối thiểu chung.

Bên cạnh đó, Nghị định 206/2004/NĐ-CP khi kết thúc nhiệm kỳ, nếu tổng lợi nhuận thực hiện không thấp hơn tổng lợi nhuận kế hoạch của cả nhiệm kỳ thì các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty được hưởng phần tiền thưởng còn lại của quỹ tiền khen thưởng; nếu tổng lợi nhuận thực hiện thấp hơn tổng lợi nhuận kế hoạch của cả nhiệm kỳ thì cứ giảm 1% tổng lợi nhuận thực hiện, phải giảm trừ 0,5% phần tiền thưởng còn lại.

Bên cạnh chế độ thưởng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc còn phải đảm bảo hoàn thành trách nhiệm. Khi không hoàn thành trách nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không được nâng bậc lương hoặc phải hạ bậc lương, không được hưởng lương theo hệ số điều chỉnh, không được thưởng trong trường hợp nhẹ hơn.

Nghị định 206/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2005.

Từ khóa: Nghị định 207/2004/NĐ-CP

505

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52632