• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

Văn bản pháp luật về Khai thác khoáng sản

 

Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tải về Nghị định 22/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/04/2012   Số công báo: Từ số 299 đến số 300
Lĩnh vực: Tài nguyên, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật khoáng sản 2010, ngày 26/03/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá, đối tượng không được tham gia cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Đồng thời đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo nguyên tắc Minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá; chỉ được tiến hành khi có ít nhất 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và chỉ tiến hành đấu giá tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá.

Nghị định 22/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2012.

Từ khóa: Nghị định 22/2012/NĐ-CP

1.722

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
136988