• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Tuyển dụng sử dụng quản lý công chức

 

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tải về Nghị định 24/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/03/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2010   Số công báo: Từ số 135 đến số 136
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 24/2010/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công chức.

Theo quy định tại nghị định này, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức.

Nghị định 24/2010 có quy định về những đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức. Theo đó Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển…

Ngoài ra, nghị định cũng quy định về các môn thi và hình thức thi. Môn thi gồm môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành; môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng.

Nghị định này cũng quy định cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Bệnh cạnh đó, nghị định 24/2010 cũng quy định về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Theo đó, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau: Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm; Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010.

Từ khóa: Nghị định 24/2010/NĐ-CP

127.150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102412