• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Biển Việt Nam


Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học

 

Nghị định 242-HĐBT Quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Tải về Nghị định 242-HĐBT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 242-HĐBT   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/08/1991   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/1991   Số công báo: Số 17
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 242-HĐBT Quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành.
Ban hành kèm theo Nghị định 242-HĐBT bản quy định về việc các Bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các Bên nước ngoài: Các nước, các tổ chức quốc tế, các pháp nhân hay cá nhân nước ngoài.
Các phương tiện nghiên cứu nước ngoài: Các phương tiện nghiên cứu di động hay cố định (phương tiện nổi, bay, trạm nghiên cứu... trừ các phương tiện hoạt động bằng năng lượng nguyên tử) không thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam, của pháp nhân Việt Nam (có trụ sở chính tại Việt Nam), của công dân Việt Nam (thường trú tại Việt Nam). Việc nghiên cứu khoa học biển gồm: Các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi vùng nước bên trên đáy biển và trong lòng đất dưới đáy biển cũng như vùng trời của các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm điều tra, thăm dò, nghiên cứu tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, môi trường biển và các hoạt động khác nhằm mục tiêu dân dụng và phục vụ mục đích hòa bình.
Bên cạnh đó Điều lệ còn có các quy định cụ thể như quy định các điều kiện để bên nước ngoài  muốn điều tra, nghiên cứu khoa học; điều luật liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động; khi tiến hành nghiên cứu các hoạt động của vùng biển Việt Nam...
Ngoài ra Điều lệ còn quy định các điều khoản thi hành về các hình thức xử lý khi có vi phạm; việc bồi thường khi có thiệt hại; trường hợp có tranh chấp; việc cấp giấy phép cho phương tiện của nước ngoài vào nghiên cứu khoa học và quản lý trực tiếp hoạt động này.

Từ khóa: Nghị định 242-HĐBT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
38172