• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Nghị định 26/2008/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Tải về Nghị định 26/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/03/2008   Số công báo: Từ số 179 đến số 180
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 26/2008/NĐ-CP sử dụng ngân sách bảo đảm công tác điều ước thỏa thuận quốc tế.

Theo quy định tại Nghị định này, kinh phí cho công tác điều ước quốc tế của cơ quan nhà nước ở Trung ương; kinh phí cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan nhà nước ở Trung ương. Kinh phí ngân sách cấp tỉnh cấp cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp tỉnh nhằm thực hiện hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp tỉnh.

Nội dung chi cho công tác điều ước quốc tế bao gồm công tác xây dựng đề án, kế hoạch về đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế; kiểm tra đề xuất đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế; thẩm định điều tước quốc tế và hoạt động khác phục vụ đề xuất đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế….. Nghị định 26 cũng quy định nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế, theo đó nội dung chi bao gồm công tác chuẩn bị đàm phán, ký thỏa thuận quốc tế; tổ chức đàm phán, ký thỏa thuận quốc tế như Chi tổ chức đoàn đàm phán, đón đoàn đàm phán của nước ngoài; tổ chức đàm phán, ký thỏa thuận quốc tế ở trong nước hoặc nước ngoài.

Bên cạnh đó, nghị định 26/2008 cũng quy định việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính về công tác phí trong nước, công tác phí khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, hội nghị, dịch thuật, làm thêm giờ, chi phí văn phòng phẩm, in ấn và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2008.

Từ khóa: Nghị định 26/2008/NĐ-CP

5.132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
64159