• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt


 

Nghị định 26/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về Nghị định 26/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2009   Số công báo: Từ số 169 đến số 170
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP  Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Với 3 chương, 9 điều, Nghị định 26/2009/NĐ-CP  đã quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng; về căn cứ tính thuế (giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế suất); về việc hoàn thuế khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, có 03 nhóm hàng hóa không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đó là:

(1)Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh;

(2) Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

(3) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo định mức quy định của pháp luật.

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Đối với dịch vụ, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ bán ra. Đối với kinh doanh đặt cược giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu bán vé đặt cược đã trừ tiền trả thưởng. Đối với kinh doanh vũ trường, Mát-xa và Ka-ra-ô-kê, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh  thu của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở Mát-xa và Ka-ra-ô-kê bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm.

Nghị định 26/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2009.

Từ khóa: Nghị định 26/2009/NĐ-CP

844

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
86246