• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế

 

Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Tải về Nghị định 29/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/03/2008   Số công báo: Từ số 201 đến số 202
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 29/2008/NĐ-CP bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Nội dung Nghị định 29/2008/NĐ-CP cũng quy định về trình tự và thủ tục thành lập khu công nghiệp và khu kinh tế; cơ chế chính sách đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Theo Nghị định 29/2008 Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, kể cả dự án đầu tư mở rộng sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư;

- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp;

- Đầu tư không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì được hưởng ưu đãi khi khu công nghiệp nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư, khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với các dự án đầu tư sau đây được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại khu kinh tế hoặc tại khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan trong khu kinh tế;

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Dự án đầu tư có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tại khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Riêng với NLĐ trong khu công nghiệp sẽ được giảm 50% thuế TNCN.

Nghị định 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/04/2008

Từ khóa: Nghị định 29/2008/NĐ-CP

5.669

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
64162