Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 306-VP/NĐ năm 1958 về việc phát hành loại giấy bạc 10 đồng Ngân hàng do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc gia ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 306-VP/NĐ   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia   Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 20/10/1958   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/11/1958   Số công báo: Số 37
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62