• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Tải về Nghị định 31/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2013   Số công báo: Từ số 203 đến số 204
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Với 7 chương, 80 điều và 1 phụ lục danh mục ngày khởi nghĩa tại các địa phương, nghị định 31/2013 hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh); việc xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.

Theo đó, người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; khi chết thì người thân được nhận tiền mai táng phí, trợ cấp một lần; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng nếu suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Chi tiết mức hưởng trợ cấp được quy định rõ trong nghị định 31/2013.

Ngoài ra, Nghị định 31/2013/NĐ-CP cũng quy định chi tiết điều kiện, thời điểm được hưởng các loại trợ cấp cũng như các hình thức trợ cấp khác.

Nghị định 31/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013.

Từ khóa: Nghị định 31/2013/NĐ-CP

60.069

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
181099