• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Nghị định 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Nghị định 32/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/03/2008   Số công báo: Từ số 201 đến số 202
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Theo quy định tại Nghị định 32/2008/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT gồm 27 đơn vị, bao gồm các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, với chức năng chính là năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác.

Các nội dung của nghị định 32/2008/NĐ-CP quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GDĐT. Theo đó quy định bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của QH, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của UBTVQH. Trình Thủ tướng Chính phủ các Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Bộ GDĐT có nhiệm vụ ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; khung chương trình, khối lượng kiến thức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;...

Bên cạnh đó, nghị định 32 cũng nêu rõ Bộ GDĐT có nhiệm vụ quy định việc biên soạn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; chỉ đạo việc xây dựng giáo trình điện tử, thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu cấp quốc gia... Đàm phán, ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo ủy quyền của Chính phủ.

Nghị định 32/2008/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2008.

Từ khóa: Nghị định 32/2008/NĐ-CP

3.044

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
64203