• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí


Văn bản pháp luật về Luật dầu khí

 

Nghị định 33/2013/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Tải về Nghị định 33/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2013   Số công báo: Từ số 227 đến số 228
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật dầu khí năm 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008, ngày 22/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 33/2013/NĐ-CP ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí. 

Hợp đồng bao gồm 15 chương và 3 phụ lục, quy định chi tiết, cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, cam kết công việc và tài chính tối thiểu…

Như vậy, căn cứ theo quy định của nghị định 33/2013/NĐ-CP, hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu ban hành kèm theo nghị định. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nhà thầu chỉ đàm phán các nội dung được trích yếu “phụ thuộc vào kết quả đấu thầu hoặc đàm phán” tương tự như quy định tại Điều 20.7 của Hợp đồng mẫu. Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các bên ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận không áp dụng Hợp đồng mẫu.

Nghị định 33/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/06/2013, và thay thế Nghị định 139/2005/NĐ-CP. Nghị định 33/2013/NĐ-CP không áp dụng đối với các hợp đồng dầu khí đã ký kết trước ngày hiệu lực của Nghị định. Đối với các lô dầu khí đã được Thủ tướng phê duyệt điều kiện kinh tế, kỹ thuật, thương mại cơ bản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc đàm phán, ký kết tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí ban hành kèm theo Nghị định 139/2005/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 33/2013/NĐ-CP

851

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183124