• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật công chức

 

Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Tải về Nghị định 34/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2011   Số công báo: Từ số 345 đến số 346
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật công chức.

Nội dung Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, nghị định 34/2011 quy định các hành vi bị xử lý kỷ luật bao gồm vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ; những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nghị định 34 quy định 04 hình thức kỉ luật bao gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nghị định 34 quy định 06 hình thức kỉ luật bao gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Nghị định 34/2011 cũng quy định đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2011.

Từ khóa: Nghị định 34/2011/NĐ-CP

153.378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124150