• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về Giao dịch điện tử

 

Nghị định 35/2007/NĐ-CP về việc giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Tải về Nghị định 35/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/03/2007   Số công báo: Từ số 244 đến số 245
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2007/NĐ-CP về việc giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. 

Nghị định 35/2007/NĐ-CP gồm 5 chương, 30 điều, quy định chủ yếu về: Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến các hoạt động này.

Theo đó, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình. Trường hợp cần thiết có thể chuyển đổi hình thức bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử sang lưu trữ bằng giấy.

Lưu trữ chứng từ điện tử phải đảm bảo tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ. Việc lưu trữ cần phải lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật. Chứng từ điện tử phải in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

Tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng được giải quyết căn cứ vào quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 35/2007/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan và các điều khoản được ký kết trong hợp đồng giữa các bên.

Nghị định 35/2007 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2007.

Từ khóa: Nghị định 35/2007/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16969