• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật việc làm


Văn bản pháp luật về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 

Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Tải về Nghị định 36/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/05/2013   Số công báo: Từ số 229 đến số 230
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/04/2013, chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Với 4 chương, 18 điều, Nghị định 36/2013/NĐ-CP đã quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; thẩm quyền quyết định, phê duyệt, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm được phân thành 3 loại: vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Bên cạnh quy định vị trí việc làm, Nghị định 36/2013/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với Danh mục vị trí việc làm và biên chế công chức tương ứng.

Chi tiết trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được quy định cụ thể ở chương 2 của nghị định 36/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.

Từ khóa: Nghị định 36/2013/NĐ-CP

7.446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183202