• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

 

Nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về Nghị định 37/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/05/2013   Số công báo: Từ số 229 đến số 230
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/04/2013, Chính phủ ban hành nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Nghị định 37/2013 tập trung sửa đổi bổ sung một số quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; đối tượng đầu tư trực tiếp; đối tượng cho vay; lãi suất cho vay; quy định về cho vay hợp vốn; hình thức góp vốn; giới hạn đầu tư; nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; thành phần Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Theo đó, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước được quy định cụ thể hơn. Ngoài trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Về lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Ngoài ra, theo Nghị định 37/2013/NĐ-CP thì giới hạn cho vay đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.

Nghị định 37/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.

Từ khóa: Nghị định 37/2013/NĐ-CP

1.424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183204