• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 39-CP năm 1995 ban hành Điều lệ mẫu về Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Tải về Nghị định 39-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/06/1995   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1995   Số công báo: Số 18
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 39-CP năm 1995 ban hành Điều lệ mẫu về Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước.
Ban hành kèm theo Nghị định 39-CP là Điều lệ mẫu về Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước. Tổng công ty Nhà nước (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn bao gồm các đơn vị thành viên có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động trong một hoặc một số chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật chính, do Nhà nước thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Tổng công ty đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các Tổng công ty khác do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập).

Từ khóa: Nghị định 39-CP

1.052

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17804