• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thanh tra

 

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Tải về Nghị định 42/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/05/2013   Số công báo: Từ số 279 đến số 280
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/05/2013, Chính phủ ban hành nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. 

Nghị định 42/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục.

Các cơ sở là đối tượng thanh tra gồm: cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề không thuộc đối tượng thanh tra giáo dục.

Bên cạnh những quy định về nội dung, thẩm quyền về hoạt động thanh tra giáo dục, nghị định 42/2013/NĐ-CP còn quy định về trách nhiệm và nguyên tắc phối hợp, kết hợp giữa thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục và thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị định 42/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 42/2013/NĐ-CP

3.785

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
185735