• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn

 

Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Tải về Nghị định 43/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2013   Số công báo: Từ số 281 đến số 282
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/05/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định số 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo đó, công đoàn có trách nhiệm yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động nhằm đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.

Công đoàn cơ sở được tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.

Công đoàn cũng có quyền và trách nhiệm trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công. Cụ thể, 

Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:

+ Lấy ý kiến của tập thể lao động để đình công theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Ra quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công;

+ Rút quyết định đình công nếu chưa đình công;

+ Tiến hành đình công theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Thực hiện quy định về không được đình công, hoãn, ngừng đình công theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nghị định 43/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 43/2013/NĐ-CP

3.076

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
186878