• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa

Tải về Nghị định 45/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/05/2006   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/04/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Theo đó, Ban hành kèm theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP là Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Dền ơn đáp nghĩa.

Trong đó, quỹ Đền ơn đáp nghĩa được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách nhà nước, Quỹ được hạch toán độc lập, thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành và báo cáo theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa ban hành kèm theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP quy định các đối tượng được vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ban gồm: Công dân Việt Nam đang làm việc tại Việt Nam; Người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài; Người làm nghề tự do cũng như các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử đụng như sau: Tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ; Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ; Thăm hỏi, hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn; Giúp đỡ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong đời sống; Hỗ trợ địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mà nguồn vận động ủng hộ thấp; Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Nghị định 45/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2006.

Từ khóa: Nghị định 45/2006/NĐ-CP

12.594

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
11476