• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Nghị định 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Tải về Nghị định 48/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/08/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/2001   Số công báo: Số 34
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/08/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Nghị định 48/2001/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (sau đây gọi chung là Quỹ tín dụng nhân dân). Nghị định 48/2001/NĐ-CP còn quy định về tính chất và mục tiêu hoạt động; Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; những nguyên tắc tổ chức và hoạt động; quyền và nghĩa vụ của Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngoài ra nội dung Nghị định 48/2001/NĐ-CP còn quy định việc thành lập và đăng ký kinh doanh; thành viên; hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; tài chính, hạch toán, báo cáo và thông tin bảo mật; thanh tra ngân hàng, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý; quản lý nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân; khen thưởng và kỷ luật.

Từ khóa: Nghị định 48/2001/NĐ-CP

1.990

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48043