Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/06/2012   Số công báo: Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực Ngoại giao, điều ước quốc tế, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/06/2012, Căn cứ Luật cán bộ, công chức 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Chỉ số sinh hoạt phí áp dụng đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tại Khoản 2 Điều 1 như sau: Chỉ số sinh hoạt phí áp dụng đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được xác định theo hệ số lương hiện hưởng thay vì hệ số mức lương trong nước. Đồng thời quy định chỉ số sinh hoạt phí cao nhất là 250% và thấp nhất là 60% thay vì Chỉ số sinh hoạt phí cao nhất là 250% và thấp nhất là 80% so với Nghị định 157/2005/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Nghị định 48/2012/NĐ-CP thay đổi phạm vi áp dụng chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là các đối tượng quy định tại Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoàinăm 2009 (trước đây là đối tượng quy định tại Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khác hoạt động ở nước ngoài).

Nghị định 48/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/08/2012.

Từ khóa: Nghị định 48/2012/NĐ-CP , Nghi dinh 48/2012/ND-CP , Nghị định 48 , Nghị định 48 , Nghi dinh 48 2012 , Nghi dinh 48 2012

447