• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về Nghị định 48/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2013   Số công báo: Từ số 287 đến số 288
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/05/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị định 48/2013/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 18 điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; 09 điều của Nghị định 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 01 điều của Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 03 điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP.

Nghị định 48/2013/NĐ-CP  bổ sung quy định mới về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính như việc Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hay sửa đổi, bổ sung về cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính…

Nghị định 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 48/2013/NĐ-CP

3.061

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
187386