• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Mặt trận tổ quốc Việt Nam


 

Nghị định 50/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tải về Nghị định 50/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2001   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/08/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Nghị định 50/2001/NĐ-CP phạm vi, đối tượng điều chỉnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là cơ quan Nhà nước) trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; quy định điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung Nghị định 50/2001/NĐ-CP phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Từ khóa: Nghị định 50/2001/NĐ-CP

1.776

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48066