• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

Tải về Nghị định 51/2005/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/2005/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/04/2005   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/4/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

Theo đó, phân định nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa thành 3 nguồn: Nguồn tài chính cho việc quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia được bố trí từ ngân sách trung ương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; Nguồn tài chính cho việc quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật và nguồn tài chính cho việc quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa chuyên dùng hoặc đường thuỷ nội địa được đầu tư bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do tổ chức, cá nhân quản lý đường thuỷ nội địa chuyên dùng hoặc chủ đầu tư tự đảm bảo trong quá trình khai thác theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa được sử dụng vào những công việc như: Hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa hay sửa chữa đường thuỷ nội địa, bao gồm: Sửa chữa, bảo trì thường xuyên và không thường xuyên đường thuỷ nội địa.

Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông vận tải phân bổ nguồn tài chính quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia; cơ quan giao thông vận tải các cấp ở địa phương thực hiện phân bổ nguồn tài chính quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa địa phương.

Nghị định 51/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/05/2005.

Từ khóa: Nghị định 51/2005/NĐ-CP

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53020