• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thương mại điện tử


 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Tải về Nghị định 52/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/05/2013   Số công báo: Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/05/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP gồm 7 chương, 80 điều đã quy định cụ thể về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các giao dịch  thương mại điện tử được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để thương mại điện tử phát  triển.

Nếu Nghị định 57/2006/NĐ-CP (đã bị Nghị định 52/2013/NĐ-CP thay thế) chỉ gồm các quy định làm rõ hơn nguyên tắc sử dụng thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại của Luật Giao dịch điện tử thì Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã bao quát hơn nhiều khi quy định bao quát rất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại điện tử như: các hành vi nghiêm cấm trong thương mại điện tử, quản lý nhà nước về thương mại điện tử là Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia và hoạt động thống kê thương mại điện tử, Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử, các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử, phân loại các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử và các hình thức website thương mại điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử và an toàn thanh toán trong thương mại điện tử…

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Từ khóa: Nghị định 52/2013/NĐ-CP

12.847

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
187901