• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Lao động tiền lương và tiền thưởng

Nghị định 52/2016/NĐ-CP Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2016   Số công báo: Từ số 399 đến số 400
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Người quản lý công ty TNHH 1 TV vốn Nhà nước được trả lương, thù lao, tiền thưởng theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP như sau:

Đối với người quản lý công ty chuyên trách, việc trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và bảo đảm tương quan hợp lý tiền lương của người lao động trong công ty.

Đối với người quản lý công ty không chuyên trách, thù lao được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

Lưu ý, đối với trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức danh cao nhất.

Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty phải tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động. Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Về tiền thưởng, được xác định theo năm, tương ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc điểm soát. Người quản lý được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại trả khi hết nhiệm kỳ.

Ngoài ra, Nghị định 52 còn sửa đổi hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề so với quy định hiện hành..

Nghị định 52 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.

Từ khóa: Nghị định 52/2016/NĐ-CP

3.239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314441