• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động

Tải về Nghị định 53/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2014   Số công báo: Từ số 569 đến số 570
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động.

Cụ thể, nghị định này quy định nội dung lấy ý kiến gồm: chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn.

Nghị định 53/2014 cũng quy định hình thức lấy ý kiến thông qua văn bản; thông qua ban soạn thảo, tổ biên tập, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia và thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham dự.

Bên cạnh đó, Nghị định 53/2014 cũng quy định trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014 và thay thế Nghị định số 145/2004/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 53/2014/NĐ-CP

779

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
231389