• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện ảnh


 

Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12

Tải về Nghị định 54/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2010   Số công báo: Từ số 257 đến số 258
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chính của Nghị định 54/2010 quy định sửa đổi về chính sách hiện đại hóa công nghiệp điện ảnh, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh và các chính sách đầu tư thông qua chương trình mục tiêu phát triển điện ảnh…

Cụ thể, nghị định 54/2010 quy định cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được ưu đãi về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng rạp chiếu phim để kinh doanh phổ biến phim hoặc xây dựng công trình hoạt động điện ảnh khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định về thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, theo đó quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do Thủ tướng Chính phủ thành lập để sử dụng cho các hoạt động sau: Thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có hiệu quả xã hội theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; Hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật và phim đầu tay trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng thẩm định kịch bản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…

 Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự bù đắp chi phí đối với hoạt động của mình. Quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Nghị định cũng quy định rõ về điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim, theo đó quy định vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng.

Ngoài các quy định về chính sách ưu đãi, nghị định 54/2010 cũng quy định về hoạt động phát phát sóng phim, theo đó tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ….

 Thời lượng phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim; giờ phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 22 giờ hàng ngày.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2010.

Từ khóa: Nghị định 54/2010/NĐ-CP

2.758

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
106113