• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Tổ chức tín dụng

 

Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tải về Nghị định 57/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/2012   Số công báo: Từ số 467 đến số 468
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/07/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó Nghị định 57/2012/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Trong đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài quản lý tài chính theo nguyên tắc: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện như sau: Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng; Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp; Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; phần còn lại được trích 50% vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tổ chức tín dụng theo quy định chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Trích tối đa không quá ba tháng lương thực hiện của người lao động vào quỹ khen thưởng, phúc lợi; bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

Nghị định 57/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2012.

Từ khóa: Nghị định 57/2012/NĐ-CP

3.411

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144156