• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 59/2007/NĐ-CP về việc quản lý chất thải rắn

Tải về Nghị định 59/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/05/2007   Số công báo: Từ số 290 đến số 291
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn.

Nghị định 59/2007/NĐ-CP gồm 8 chương,  42 điều, bao gồm những nội dung chính sau: Quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư quản lý chất thải rắn; Phân loại chất thải rắn; Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn; Xử lý chất thải rắn; Chi phí quản lý chất thải rắn…

Chất thải rắn thông thường phải được kiểm soát, phân loại ngay từ nguồn và được lưu giữ trong các túi hoặc thùng được phận biệt bằng màu sắc theo quy định và không được để lẫn với chất thải rắn nguy hại. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù hợp và được cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn phải nộp phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. 

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi cố ý vi phạm và gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2007.

Từ khóa: Nghị định 59/2007/NĐ-CP

3.920

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17981