• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại

Tải về Nghị định 59/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2009   Số công báo: Từ số 375 đến số 376
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, áp dụng với các ngân hàng thương mại bao gồm: ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài (gọi chung là ngân hàng) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của ngân hàng.

Riêng NHTM liên doanh và NHTM 100% vốn nước ngoài (gọi chung là ngân hàng nước ngoài) sẽ áp dụng các quy định tại NĐ 59 đối với những vấn đề không được quy định tại Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28.2.2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 59/2009/NĐ-CP gồm 06 chương, 100 điều nêu rõ quy định về thành lập ngân hàng; về tổ chức quản lý ngân hàng; về hoạt động của ngân hàng thương mại; kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể thanh lý …

Theo quy định Nghị định 59/2009/NĐ-CP, Cổ đông cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ của một ngân hàng cổ phần. Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của một ngân hàng. Cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của một ngân hàng. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của ngân hàng nhà nước quyết định mức sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ quy định nêu trên.

Các ngân hàng được thành lập trước ngày Nghị định 59/2009 có hiệu lực phải áp dụng các quy định của Nghị định 59/2009 theo lộ trình quy định chi tiết tại Điều 98 Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định Nghị định 59/2009 còn đề cập nhiều vấn đề nổi bật khác về cơ cấu tổ chức hoạt động của hội đồng quản trị, điều kiện để được cấp giấy phép.

Nghị định 59/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009

Từ khóa: Nghị định 59/2009/NĐ-CP

4.728

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
91460