• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phát triển ngành nghề nông thôn


 

Nghị định 66/2006/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn

Tải về Nghị định 66/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/07/2006   Số công báo: Số 9
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/07/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2006/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo đó, Nghị định 66/2006/NĐ-CP đưa ra những chính sách khuyến khích như: đưa ra chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề; chính sách về mặt bằng sản xuất; đầu tư, tín dụng; Xúc tiến thương mại; Khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực.

Cụ thể, đối với chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề nhà nước thực hiện: Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống; Phát triển làng nghề gắn với du lịch; Phát triển làng nghề mới.

Đối với mặt bằng sản xuất: nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cơ sở ngành nghề nông thôn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng làng nghề và ngoài hàng rào các cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả Nghị định 66/2006/NĐ-CP quy định các dự án này được: Hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư; Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định hiện hành; Vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm theo quy định hiện hành; Thực hiện theo quy định của nhà nước về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Các dự án đầu tư cơ sở dạy nghề nông thôn được hưởng các chính sách về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định để đào tạo nguồn nhân lực đối với các ngành nghề cần phát triển theo quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghị định 66/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2006.

Từ khóa: Nghị định 66/2006/NĐ-CP

1.702

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
12901