Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 67/1998/NĐ-CP về việc thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/1998/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/09/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/11/1998   Số công báo: Số 31
      Tình trạng: Đã biết

Nghị định 67/1998/NĐ-CP về việc thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng.

Nội dung Nghị định 67/1998/NĐ-CP đã bãi bỏ các quy định về tổ chức trường Đại học đại cương trong các văn bản sau đây: Khoản 1, mục A, Điều 4 của Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1994 về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoản 1, mục A, Điều 4 của Nghị định số 30/CP ngày 4/4/1994 về việc thành lập Đại học Huế. Khoản 1, mục A, Điều 4 của Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên. Khoản 1, mục A, Điều 4 của Nghị định số 32/CP ngày 4/4/1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng. Khoản a, mục 1, Điều 4 của Nghị định số 16/CP ngày 27/1/1995 về việc thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ GDĐT có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Nghị định này, bảo đảm sự ổn định và chất lượng đào tạo của các Đại học nói trên.

Từ khóa: Nghị định 67/1998/NĐ-CP

99